Strefa rodzica

TUTAJ ZNAJDZIESZ KARTĘ UCZESTNIKA

Przed pobraniem i wypełnieniem karty prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie potwierdzenie ewentualnego wolnego miejsca na zajęciach. Ilość miejsc jest ograniczona. Przed podpisaniem karty prosimy o szczegółowe zapoznanie dziecka z regulaminem placówki. Po wypełnieniu karty i podpisaniu prosimy o przyniesienie jej do Źródełka.

INFORMACJE I PROCEDURY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODOPIECZNYM PODCZAS POBYTU W CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY “ŹRÓDEŁKO”

REGULAMIN CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „ŹRÓDEŁKO”

​I. MOJE PRAWA

Mam prawo do:

 • Miłości i szacunku
 • Opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w „Źródełku”
 • Życzliwego traktowania
 • Poszanowania wiedzy i rozwoju osobowego
 • Udziału w dobrowolnie wybranych zajęciach
 • Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną
 • Swobodnego wyrażania myśli, przekonań, spostrzeżeń i pomysłów

II. MOJE OBOWIĄZKI

Mam obowiązek:

 • Przestrzegania wewnętrznego regulaminu „Źródełka”
 • Nieskorzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć specjalistycznych
 • Przestrzegania godzin korzystania z komputerów lub XBOX
 • Współpracy w procesie opieki i wychowania
 • Odnoszenia się z szacunkiem do opiekunów, koleżanek i kolegów
 • Przestrzegania zasad kultury współżycia
 • Pomagania innym
 • Dbania o mienie palcówki, uczestniczenia w pracach porządkowych
 • Szanowania dobrego imienia „Źródełka”

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla bezpieczeństwa:

 • Każde wyjście zgłaszamy opiekunowi
 • Drzwi zewnętrzne zawsze powinny być zamknięte
 • W „Źródełku” zmieniamy obuwie (najlepiej z gumową podeszwą)

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane przez opiekuna i samorząd wychowanków za:

 • Zaangażowanie w czasie zajęć
 • Aktywne uczestniczenie w życiu „Źródełka”

V. KARY

 • Ustne upomnienie opiekuna
 • Rozmowa z rodzicami

Informujemy, że zajęcia w Źródełku są bezpłatne.

Finansowane są ze środków Parafii św. Jadwigi oraz Gminy Wrocław.

Ciekawe artykuły

Nauczanie zdalne – zalecenia dla rodziców

Czas nauki i pracy zdalnej to czas bardzo wymagający – postawił przed rodzicami nowe wyzwania. Z drugiej strony, stwarza możliwość rozwijania u dzieci umiejętności samodzielnego planowania i organizowania nauki. Wyjdźmy naprzeciw marzeniom

Zorganizuj się na nowy rok szkolny!

Marzysz o tym by Twoje dziecko samodzielnie (i skutecznie) pakowało plecak do szkoły? Pamiętając o stroju na basen, bloku technicznym i flecie? Oczami wyobraźni widzisz, że każdego dnia bez przypominania zabiera się do odrabiania lekcji?

Budowanie więzi rodzinnych na wakacjach.

Najlepsze relacje. Życie rodzinne ma dla większości ludzi naprawdę duże znaczenie, a rodzina jest wciąż na nowo przywoływaną i ważną wartością. Zgodnie z tym nastawieniem wyjeżdżamy na wakacje raczej żeby z rodziną pobyć, a nie od niej uciec. I takiej też postawy przeważnie oczekujemy od naszych dzieci.

Jak zmotywować dziecko do nauki?

Zastanów się nad osobowością swojego dziecka. Czy jest elastyczne, czy raczej trudno przystosowuje się do nowych sytuacji? Jak przeżywa sukcesy i porażki? Jak reaguje na rywalizację? Czy lubi nowe wyzwania? Od odpowiedzi na te pytania zależy sposób motywowania młodego człowieka do nowych działań.