Program Integracji Społeczności Romskiej 2016

Program Integracji Społeczności Romskiej 2016 Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej zamieszkałej we Wrocławiu. Uczestnikami programu będą dzieci i młodzież szkolna, pochodząca z rodzin ubogich, wielodzietnych, niezaradnych wychowawczo i...