Wrocławski Wolontariusz IT

Projekt adresowany do osób, którzy są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym, a także chcą aktywnie współtworzyć i kreować środowisko osób zaangażowanych w cyfryzację i w edukację do informatyzacji.

Nazwa projektu:

Wrocławski Wolontariusz IT

Nazwa programu grantowego:

Cel zadania:

  1. Zminimalizowanie wykluczenia cyfrowego, podnoszenie kompetencji cyfrowych oraz edukacja mieszkańców Wrocławia oraz osób uczących się i pracujących we Wrocławiu.
  2. Stworzenie bazy wolontariuszy IT oraz podnoszenie ich kompetencji.
  3. Przeprowadzenie diagnozy społecznej potrzeb, sprawdzenie jakie jest zapotrzebowanie mieszkańców Wrocławia oraz osób uczących się i pracujących we Wrocławiu na pomoc w zakresie edukacji cyfrowej.

Cele realizowane będą poprzez:

  • Stworzenie Partnerstwa Instytucji, które dostrzegają konieczność podejmowania działań na rzecz niwelowania wykluczenia cyfrowego Wrocławian, a także chcą aktywnie współtworzyć i kreować środowisko osób zaangażowanych w cyfryzację i w edukację do informatyzacji.
  • Stworzenie co najmniej 6 punktów w mieście (1 z nich będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych) oraz realizowanie w nich indywidualnych spotkań wolontariuszy IT z mieszkańcami oraz osobami uczącymi się i pracującymi we Wrocławiu.
  • Organizowanie szkoleń oraz spotkań dla wolontariuszy w celu podnoszenia ich kompetencji, tworzenie środowiska osób zainteresowanych nowymi technologiami i informatyzacją oraz umożliwianie im nawiązywania indywidualnych relacji, które mogą zaowocować wspólnymi działaniami w innych obszarach.
  • Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród osób zainteresowanych edukacją cyfrową odwiedzających punkty wolontariatu IT.

Projekt “Wrocławski Wolontariat IT” będzie realizowany w terminie 3.09 – 30.11.2018 r.. Adresowany jest do mieszkańców Wrocławia, osób pracujących oraz uczących się we Wrocławiu – zwanych dalej beneficjentami, którzy są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym, a także chcą aktywnie współtworzyć i kreować środowisko osób zaangażowanych w cyfryzację i w edukację do informatyzacji. Podstawą realizacji projektu jest List Intencyjny, w którym to Strony (Politechnika Wrocławska, Fundacja MANUS, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Stowarzyszenie Pomocy “Iskierka”) chcą wspólnie dążyć do realizacji celów zadania publicznego.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Partnerzy projektu: