Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”

Projekt finansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Nazwa projektu:

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”

W ramach realizacji zadania:

Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia

Zadanie polega na:

 • diagnozowaniu problemów i potrzeb życiowych osób i rodzin mających problemy;
 • udzielaniu pomocy pedagogicznej, psychologicznej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
 • udzielaniu rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
 • pomocy w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
 • udzielaniu wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie;
 • prowadzeniu edukacji w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 • udzielaniu pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
 • promowaniu pozytywnego wizerunku rodziny pełnej, wielodzietnej i wielopokoleniowej;
 • prowadzeniu mediacji rodzinnych;
 • pomocy i wsparciu udzielanym osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych i rodzin.

Formy realizacji zadania:

 1. poradnictwo psychologiczne – prowadzenie przez psychologa konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w formie indywidualnej , dla par, rodzin;
 2. poradnictwo pedagogiczne – prowadzenie przez pedagoga konsultacji w formie indywidualnej, dla par i rodzin;
 3. warsztaty umiejętności wychowawczych;
 4. udzielanie informacji nt. innych instytucji/placówek/organizacji świadczących pomoc i udzielających wsparcia i w razie potrzeby kierowanie do nich beneficjentów;

Zapisy osób zainteresowanych bezpośrednio u specjalistów lub pod numerem telefonu 530 451 623.

Termin realizacji zadania 8.01.2018r. do 31.12.2018r. (oprócz miesięcy wakacyjnych).
Program realizowany przy współpracy i z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

Godziny pracy Punktu Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”
Poradnictwo i wsparcie psychologiczne – poniedziałek w godz. 8.20-10.20; wtorek w godz. 8.00-10.00
Poradnictwo pedagogiczne – wtorek w godz. 17.00-19.00.

Warsztaty kompetencji rodzicielskich:

Terminy warsztatów w roku 2018

1 edycja – 21 luty, 28 luty, 7 marca, 14 marca, 21 marca, 28 marca, 4 kwiecień, 11 kwiecień, 18 kwiecień, 25 kwiecień – każde spotkanie w godzinach 10:00-13:00 środy

2 edycja – 03 październik, 10 październik, 17 październik, 24 październik, 31 październik, 7 listopad, 14 listopad, 21 listopad, 28 listopad, 05 grudzień – każde spotkanie 17:00 – 20:00 środy

Terminy warsztatów w roku 2019

3 edycja – 20 luty, 27 luty, 06 marca, 13 marca, 20 marca, 27 marca, 03 kwiecień, 10 kwiecień, 17 kwiecień, 24 kwiecień w godzinach 10:00-13:00 środy

4 edycja – 26 wrzesień, 02 październik, 09 październik, 16 październik, 23 październik, 30 październik, 06 listopad, 13 listopad, 20 listopad, 27 listopad w godzinach 17:00-20:00 środy

Na warsztaty obowiązują zapisy na podstawie formularza zgłoszeniowego, który zostanie udostępniony na stronie internetowej oraz fanpage Stowarzyszenia.

Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA!

W dniach 12-13.03.2018r. poradnictwo psychologiczne zostaną odwołane. Spotkania z psychologiem odbędą się w innym terminie.

Od 3 września nastąpiła zmiana godzin pracy Punktu Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”
Poradnictwo i wsparcie psychologiczne – poniedziałek w godz. 10.00-12.00; środa w godz. 15.00-17.00
Poradnictwo pedagogiczne – wtorek w godz. 10.00-12.00.

Uwaga!

W dniach 31 października, 5 i 7 listopada poradnictwo i wsparcie psychologiczne będą odwołane. Spotkania zostaną odrobione w terminach: 25.10 czwartek (w godz. 8.00-10.00); 16.11 piątek (w godz. 11.00-13.00) oraz 22.11 czwartek (w godz.  8.00-10.00).

Od 1.01.2019r. nastąpiła zmiana godzin przyjęć specjalistów:

 • poradnictwo psychologiczne: środa 15.00-19.00
 • poradnictwo pedagogiczne: wtorek 10.00-12.00

Partnerzy projektu: