Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2018

Nazwa projektu:

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka”

W ramach realizacji zadania:

Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej

Opis projektu:

Odbiorcami zadania są osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej, w szczególności ofiary przemocy domowej oraz rodziny z problemem uzależnień.

Zadanie polega na:

  1. Diagnozowaniu problemów i potrzeb życiowych osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, w tym ofiar przemocy domowej, rodzin z problemem uzależnień;
  2. Udzielaniu dzieciom i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się sytuacjach kryzysowych specjalistycznej pomocy i wsparcia, w tym:
    • pomocy prawnej w formie konsultacji i doradztwa – w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00-18.00;
    • indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego – w środy w godz. 16.00-18.00; czwartki w godz. 8.00-10.00
    • indywidualnego poradnictwa pedagogicznego – udzielanie rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży, właściwych postaw wychowawczych, pomocy w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi, rozwiązywaniu konfliktów – w czwartki w godz. 10.30-12.30;
  3. warsztatów dla rodziców;
  4. Współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w celu zintegrowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów alkoholowych (np. Policją, MOPS-em, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Zapisy osób zainteresowanych bezpośrednio u specjalistów lub pod numerem telefonu 530 451 623.

Termin realizacji zadania 1.02.2018r. do 31.12.2018r. (oprócz miesięcy wakacyjnych).
Program realizowany przy współpracy i z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

Zapisy do poszczególnych specjalistów w godzinach pracy Punktu lub pod nr telefonu 530 451 623.

Od 3 września nastąpiła zmiana godzin przyjmowania osób chętnych przez specjalistów:
– Pomoc prawna – pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00-18.00
– Indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne – poniedziałek 8.00-10.00 oraz środa 17.00-19.00
– Indywidualne poradnictwo pedagogiczne – wtorek 8.00-10.00

Uwaga!

W dniach 31 października, 5 i 7 listopada indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne będą odwołane. Spotkania zostaną odrobione w terminach: 25.10 czwartek (w godz. 10.00-12.00); 16.11 piątek (w godz. 13.00-15.00) oraz 22.11 czwartek (w godz.  10.00-12.00).

Partnerzy projektu: